CYMRAEG

Amdanom Ni

Rydym yn fusnes cyfrifydd sydd yn credu’n gryf mewn rhoi ein cleientau yn gyntaf.

Ein cred yw ein bod drwy ddatblygu cysylltiadau agos efo’n cleientiau mae’n ein rhoi mewn sefyllfa da i gynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n siwtio eich busnes chi orau a’r hyn fuasech yn disgwyl gan gyfrifydd ardystiedig siartredig. Byddwn yn eich helpu chi i gyrraedd eich targedau ariannol ac sicrhau eich bod yn talu cyn lleied o dreth a sy’n bosib.

Rydym yn darparu gwasanaeth paratoi cyfrifon, archwiliad ariannol a materion treth i ystod eang o fusnesau o’r cleient sydd angen llenwi ffurflen dreth yn unig i’r cleient sydd yn trefnu eu busnes drwy gwmni mwy.

Fedrwn ddarparu y gwasaneth yn y saesneg neu yn y gymraeg.

Client Testimonials

We at PORT Accountants in North Wales pride ourselves on our excellent level of service and advice. Here are just a few of PORT Accountants’ reviews and testimonials from our happy customers:

Home | Contact us | Accessibility | Disclaimer | Privacy Notice | Help | Site map |
© 2022 Parker O'Regan Tann & Co. All rights reserved.
Parker O'Regan Tann & Co, Bangor Business Centre, 2 Farrar Road, Bangor LL57 1LJ
Parker O'Regan Tann & Co, 17 Wynnstay Rd, Colwyn Bay, Conwy LL29 8NB

We use cookies on this website, you can find more information about cookies here.

Registered as auditors and requlated for a range of investment business activities in the United Kingdom by the Association of Chartered Certified Accountants